9 Aug 2018

މުރާކި: ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔަނީ ކީކޭ؟

By: Niumathullah Idhurees

މި ސެގްމެންޓުގައި މިހާތަނަށް ގެނެސްދިން އެއްޗިއްސަށް މީހުން ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްތަކުން އެނގެނީ ވަރަށް އާންމު އެއްޗިއްސަށް ވެސް އެކި ރަށްރަށުގައި އެކި ނަމުން މުޚާތަބުކުރާ ކަމެވެ. އެއް އަތޮޅެއްގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މި ތަފާތު އެބަހުއްޓެވެ.

މިފަހަރު މިއޮތީ "މުރާކި" އެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި، ވިނައެއްގެ ގޮތުގައި، ތިރިކޮށް ހެދޭ މި ގަހުގައި އަޅަނީ ހުތް ފޮނި ރަހަދޭ މޭވާއެކެވެ.

ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔަނީ ކީކޭހެއްޔެވެ؟

Popular