11 Oct 2018

ރެފްޓީގެ އިންޓްރޯ: އާޓާއި ޑިޖިޓަލް ދުނިޔެއެއްގައި

By: Aishath Maahaa

ފޮޓޯގްރަފީ އާއި އާޓްގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ފުރާނާލާއިރު އޭގެ ތެރެއަށް ޔަގީނުންވެސް އަންނާނެ އެއް ނަމަކީ މުހައްމަދު ރަފާހް އަހްމަދު (ރެފްޓީ)ގެ ނަމެވެ.

މާކުރިން ފެށިގެން ފޮޓޯގްރަފީއަށް ހިތްޖެހި 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފޮޓޯގްރަފީގެ ތެރޭގައި ކުލަޖެހެމުން މަޑުމަޑުން ގޮސް ޑިޖިޓަލް އާޓްގެ ތެރެއަށް ވަދެވި ތަފާތު ވާހަކަތައް ރެފްޓީގެ ފޮޓޯތަކުން އައީ ކިޔައިދެމުންނެވެ. އިންޓްރޯގެ މި ހަފުތާގެ ސެގްމަންޓުގައި ރެފްޓީ މިކިޔައިދެނީ އޭނާގެ ވާހަކަ އެވެ. ކާމިޔާބީތަކާއި ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެންތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ.

Popular