23 Dec 2021

ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔަނީ ކީކޭ؟

By: Ahmed Jaishan

ކާތަކެއްޗާއި ގަސްގަހާގެއްސަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކިޔާ ނަންތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރެދާނެ އެވެ.

މިއީ ވެސް އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ނަންތައް ކިޔާ އެއްޗެކެވެ. މި އާންމުކޮށް ފެންނާނީ އަތިރިމަތީގައި ހެދިފައި ހުންނަ ގަސްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ވަލުތެރޭގައި ވެސް ހުރެ އެވެ.

ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔައި އުޅެނީ ކީކޭހެއްޔެވެ؟

ސަގާފަތް ދިވެހި ބަސް

Popular