20 Jan 2022

ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔަނީ ކީކޭ؟

By: Ahmed Jaishan

ދިވެހި ބަސް ވަރަށް މުއްސަންޖެވެ. ކުޑަ ގައުމެއްގައި ބައިވަރު ބަހުރުވަ ހުރި އިރު އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި، އެންމެ އާންމު އެއްޗިއްސަށް ކިޔައި އުޅޭ ނަންތައް ވެސް ވަރަށް ތަފާތެވެ.

މިއީ ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ނަންތައް ކިޔައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް އަތިރިމަތިން ފެންނަ މި އެއްޗަކީ ގޭގޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ބަހައްޓައި ވެސް އުޅުނު އެއްޗެކެވެ.

ތިޔަ ރަށު މީހުން މިއަށް ކިޔަނީ ކީކޭ ހެއްުޔެވެ؟

ސަގާފަތް ދިވެހި ބަސް

Popular