10 Aug 2019

ފުވައްމުލަކުގެ ކަނޑު އަޑިން ޕްރިޔަންކް ހައިރާންކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކަނޑު އަޑިން ޕްރިޔަންކް ހައިރާންކޮށްލައިފި

By: Asima Nizar

މި ރަށުގައި މިހާ ކުލަ ގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ސޭންޑް ރިޕަބްލިކް ކުންފުނިން މި ވަނީ، އިންޑިއާގައި އަރަމުން އަންނަ ދެ ތަރިންނާއި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ އެހީގައި ބޮޑު ޝޯއެއް ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތަށް، ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް "ބިގް ބޮސް" އިން ވިދާލި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޕްރިޔަންކް ޝަރުމާ އިއްޔެ ވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ހިތްގައިމު ކަނޑަށް ޑައިވްކޮށްފަ އެވެ.

ޕްރިޔަންކް، 26، ބުނިގޮތުގައި އޭނާގެ ހަޔާތުގައި އަލަށް ވެސް ޑައިވް ކުރިއިރު ވަރަށް ބިރުގަތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަނޑުއަޑީގެ ރީތިކަމާއެކު އެ ބިރު ކެނޑިގެން ދިޔައީ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ފުރަތަމަ ހިތަށް އެރީ ކިހިނެއްބާއޭ މިކަން ކުރާނީ. ދެން ހިތަށްއެރީ ސްކޫބާ ޑައިވިން އަކީ އަބަދު ވެސް ރީތި އެކި ކަހަލަ މަސްތައް ފެނުމޭ. ވަރަށް ރީތި އެ މަންޒަރު. ދެން ޓައިގާ ޝާކް ފެނުނީމަ ވަރަށް ބިރުގަތް. އެކަމަކު އެތަނުގައި ތިބި ކްރޫ އިން ވަރަށް އެހީތެރިވި،" ޕްރިޔަންކް ބުންޏެވެ.

View this post on Instagram

WHAT TIME IS IT ? Patrick asking the sharks 💁🏻‍♂️ FOLLOW PATRICK 😎 #heavenofsharks #fuvahmulahcity #200tigersharka @fuvahmulahdiveschool @sand_republic

A post shared by Priyank Sharma (@priyanksharmaaa) on

އޭނާއަށް ފުރަތަމަ ޖެހުނީ މޫދަށް އޮންނަ ބިރުކަނޑުވާށެވެ. އެއަށްފަހު ފުނަށް ގެންދަމުން އޭނާ ވަނީ 10 މީޓަރު އަޑިއަށް ގޮސްފަ އެވެ.

"ފަހަރަކު ފުނަށް ދަމުން ދަމުން އެ ހިސާބަށް ދިޔައީ. ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ، ހަޔާތުގައި ކުރެވުނު ވަރަށް ސަޅި ތަޖުރިބާއެއް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

View this post on Instagram

The most awaited time has come cuz #TecnoPhantom9IsHere ! Can't wait to click a selfie as its got 32MP AI selfie with dual front flash. I've got mine and you can get yours on Flipkart for just 14,999/- on the 17th of July! @tecnomobileindia

A post shared by Priyank Sharma (@priyanksharmaaa) on

އޭނާ ވަނީ އަންނަ މަހު ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ފުވައްމުލަކަށް އަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. ޑައިވިނަށް ގޮސް ކުރިއަށް ވުރެ ފުނަށް ދާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޑައިވްކުރާ ފޮޓޯ އޭނާ އިންސްޓަގްރާމްކުރިއިރު އެއަށް 160،000 އަށްވުރެ ގިނަ ލައިކް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯއަށް 550 އަށްވުރެ ގިނަ ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެ އެވެ. އިންސްޓަގްރާމުގައި އޭނާ ފޮލޯކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ އެވެ.

ޕްރިޔަންކް ބުނިގޮތުގައި ފުވައްމުލަކަކީ ގުދުރަތީގޮތުން ވަރަށް ރީތި ރަށެކެވެ. މި ސިޓީއަށް މިހާރު ހިތްޖެހިފައިވާއިރު، މާދަމާރޭ ބާއްވާ ޝޯއަށްފަހު އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ތަރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި އޭނާގެ ރައްޓެހިންނަށް ފުވައްމުލަކުގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ބޮލީވުޑް ފުވައްމުލައް އަޟްހާ އީދު

Popular