9 Dec 2018

By: Ifraz Ali

ދިވެހި ތަރިންގެ މެދުގައި ވެސް މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމަކީ އިންސްޓަގްރާމް އެވެ. ތަރިންގެ މުޅި ދުވަސް ދާގޮތް، އިންސްޓަ ސްޓޯރީ މެދުވެރިކޮށް ފޭނުންނާ ހިއްސާކުރެ އެވެ. އަދި ހަނދާނަށް ރައްކާކުރާ އެތައް ބައިވަރު ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަ ފީޑަށް ދޫކޮށްލަ އެވެ.

މިހާރު އެންމެ ފޮލޮވާސް ގިނަ ދިވެހި ތަރިންގެ ލިސްޓެއް ހަދާލަމާ ހިނގާށެވެ!

ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރިން ޖާގަ ހޯދީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ އެވެ. އައްޒަގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މިހާރު 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮލޮވާސް އެބަ ތިއްބެވެ. އެ އަދަދު ހަމަވީ މި ނިމުނު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއާއެކު އިންސްޓަގްރާމްގައި މިހާރު އެންމެ ފޮލޮވާސް ގިނަ ދިވެހި ތަރިއަކީ އައްޒަ އެވެ.

އިންސްޓަގްރާމްގައި މިހާރު އެންމެ ފޮލޮވާސް ގިނަ ދިވެހި ތަރިންގެ ޓޮޕް 10 ލިސްޓް:

މަރިޔަމް އައްޒަ - 50،109 ފޮލޮވާސް

💖🎈🎉~50k FOLLOWES~🎉🎈💖 ~alhamdulillah~WOOOOW~ ~all the love support and hate..appriciated much..!!!~i would not be here without u guys..!!!!thankyou so much❤️MUCH LOVE ALWAYS❤️ ❤️keep spreading love❤️03.12.18❤️ 😍cheers😍

A post shared by Mariyam Azza (@axzxa) on

މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދު - 48،663 ފޮލޮވާސް

Good night all 💋🌙✨

A post shared by Mira Mohamed Majid (@mira.mohamed.majid) on

މަރިޔަމް އުނޫޝާ - 40،440 ފޮލޮވާސް

‪@maldivian_idol S03 #Top6 #GalaRound #elimination show! 😊👍🏻🎤🎵🎶 #maldivianidol‬ ‪💄&💇🏻: @nasue.makeupartist 😊👍🏻‬ ‪👗: #CreativeDesignMaldives 😊👍🏻‬ ‪📸: Ali / Psm 😊👍🏻‬

A post shared by Mariyam Unoosha (@unoosha) on

ލައިޝާ ޖުނައިދު - 37،200 ފޮލޮވާސް

Last nights look for Azxona season 2. 💄- @jaysmartical 👗- @jaadhu_j

A post shared by Laisha Junaid (@laiijunaid) on

އައިޝަތު ރިޝްމީ - 35،572 ފޮލޮވާސް

އައިޝަތު ރިޝްމީ -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މަރިޔަމް އަޝްފާ - 34،657 ފޮލޮވާސް

👗💄💇‍♀️ @shadhiyaan 📸 FDI

A post shared by Mariyam Ashfa (@ashhfa) on

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް - 34،447 ފޮލޮވާސް

View this post on Instagram

It's so fun to be out in the sun. #sunnysideoflife #maldives

A post shared by Shalabee (@shalabeeibrahim) on

އައިމިނަތު ލަމްހާ ލަތީފު - 34،050 ފޮލޮވާސް

Milano 😍

A post shared by Lamha Latheef (@lamha_latiff) on

ޖުމައްޔިލް ނިމާލް - 25،199 ފޮލޮވާސް

😎#visitgemanafushi 📷 @richarparkar4

A post shared by Jumayyil Nimal (@jumayyil) on

ޒާރާ މުޖުތަބާ - 25،011 ފޮލޮވާސް

Throw back to #maldivianidol theatre round 1. #goodmemories #clubfaru

A post shared by Zara Jey (@zaraaznil) on

Popular