15 May 2019

ޖޯޑްސް: ކައި-ޖޯޑަން

By: Shamila Ibrahim

ޖޯޑްސްގައި މިފަހަރު މި ތިބީ މޮޑެލް ކައިޒީން އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އެވެ.

ކައިވެންޏަށް ތިން އަހަރުވާން ކައިރިވެފައިވާ މި ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ޝައުގުވެރި ވާހަކަތަކެއް މި ޝޯގައި ކިޔައިދޭނެއެވެ. ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭ ވަގުތު ބައިވެރިޔާއަށް އަޑު ނީއްވުމަށް، ބާރަށް ލަވަ ޖަހާފައިވާ ހެޑްފޯނެއް އަޅުވާފައި އެ އިނީ ވެސް ޝޯގެ ފޯރި ގަދަ ކޮށްލުމަށެވެ.

މި ސެގްމެންޓް ޝޫޓްކޮށް އެޑިޓްކޮށްފައި ވަނީ އަބްދުﷲ އައުރާފާއި އަފްޝީން ނަސީރެވެ.

Popular