17 Jan 2019

ސައިނާ "މިހާރު" ނޫސްކަރުދާހުގެ ހެދުމެއްގައި

މި ހެދުމުގައި މުޅިން ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި އެ ހުރީ "މިހާރު" ނޫހުގެ ކަރުދާހެވެ. މިއީ އަހްމަދު ނާފިޒުގެ ޑިޒައިނެކެވެ.

Editor's Pick

Popular

Latest Galleries