18 Sep 2018

ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހި، ލަޔާލްގެ ލޯތްބާއެކު

ލަޔާލްގެ ވާހަކަ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. މިއީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވެސް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭ ސުވާލުތަކެއް ހުންނާނެ އެވެ.

Editor's Pick

Popular

Latest Galleries