21 Jun 2018

މަލްގެ އެގްޒިބިޝަނަށް ދޮންހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅު

މަލްއާޓްސްގެ އެގްޒިބިޝަނަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކަށް ވާނީ ދޮން ހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅެވެ. މަލް ބުނީ އެއީ ސަޕްރައިޒަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

Editor's Pick

Popular

Latest Galleries